passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, stroballenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis,

bio-ecologisch
autarkisch

de duurzame architect

de inzet voor het klimaat en de natuur is voor mij van buitengewoon belang, waardoor ik ook een bijzonder interesse heb voor duurzame en ecologisch verantwoorde ontwikkelingen in de sector bouw, met name nieuwbouw en verbouwing.

daarbij vind ik het meewerken aan op de toekomst gerichte (energie)concepten (passiefhuis, energieneutraal-huis, plus energiehuis, enz.) net zo belangrijk als het bepalen van duurzame bouwstoffen / materialen in verband met hun invloed op een gezond binnenklimaat, hun afkomst of hun ecobalans (lca). “Cyclisch denken”, dus duurzaam slopen, hergebruik en recycling vormen daarvan een belangrijk onderdeel (C2C).

verder vind ik het belangrijk voor de mens(en) zelf, een zo aangenaam mogelijke sfeer – vooral in relatie met zijn directe omgeving – op te bouwen (sociale cohesie/duurzaamheid).

hernieuwbare energiebronnen, innovatieve ideeën en verantwoordelijk handelen vormen voor mij de basis voor een betere wereld van morgen. de gebouwde omgeving kan beslist een belangrijke bijdrage hiertoe leveren.

bent u op zoek naar iemand die duurzaamheid en bio-ecologisch (ver)bouwen, als een van zijn hoogste principes beschouwd?

voor meer informatie, neem gerust contact met mij op.

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen


Aan deze website wordt gewerkt!