passief-huis-designer
onderzoek
energieneutraal
ecologisch
nieuwbouw
renovatie
passiefhuizen
C2C
stroballenhuis
energieplushuizen

duurzame architect, energieneutraal, passief bouwen, ecologisch bouwen, C2C, energieplushuis, duurzaam bouwen, cradle to cradle, co2 neutraal bouwen, renovatie, verbouwing, stroballenhuisen, strohuisen, nieuwbouw, energie leverend huis,

bio-ecologisch
autarkisch

visie materialen

de materiaalkeuze vormt een zeer belangrijk onderdeel in het kader van de duurzaamheid.
je bepaalt daarmee niet alleen 'uitstraling' en kleur of de haptische eigenschappen van een materiaal (ruw of glad, warm of koud, etc.), maar de materiaalkeuze heeft een veel omvangrijkere impact dan men in eerste instantie zou denken.
zo is bijvoorbeeld aan elk materiaal een primair energiegehalte (PE) gekoppeld, wat de totale energiebalans bepaald. deze is onder andere afhankelijk van de herkomst van het materiaal, het totale voorkomen van het materiaal, de transport en het productieproces.

herkomst van het materiaal: is het een natuurlijk voorkomend materiaal (bijv. hout) of moet het eerst geproduceerd worden (zoals bijv. aluminium, waarvoor veel verschillende ertsen/grondstoffen nodig zijn)?

voorkomen: is het een grondstof die (nog) relatief veel voorkomt op aarde (bijv. kwartszand voor de productie van mineraalwol) of is het een schaarse grondstof zoals bijv. kobalt wat voor o.a. de productie van mobiele telefoons nodig is en waar veel moeite voor gedaan moet worden om het te „oogsten“?

bijgroeiend ja of nee? is het een materiaal wat eindig is (zoals olie) of kan het bijgroeien (bijv. hout)?

de invloed van de materiaalkeuze op het milieu (klimaat) kan inmiddels door het CO2-equivalent (bijvoorbeeld GWP -global warming potential-) in beeld worden gebracht.
dit is een instrument/ methode, waarmee de duurzaamheid van de verschillende materialen zinnig met elkaar vergeleken kan worden. hergebruikt materiaal kan bijvoorbeeld een duidelijk gunstiger effect op het milieu hebben dan een nieuw en met moiete geproduceerd materiaal.
naast al deze overwegingen spelen bij de materiaalkeuze uiteraard ook de materiaaleigenschappen zelf een belangrijke rol: wat is de levensduur van het materiaalhoe lang gaat het mee?, is het recyclebaar en voldoet het aan het cradle-to-cradle principe?
en natuurlijk niet te vergeten wat voor invloed heeft het materiaal van de 'derde huid' op het wooncomfort (bijv. betonnen muur versus leemen muur)?

samenvattend kun je stellen dat er bij een goede materiaalkeuze meer komt kijken, dan men in eerste instantie zou denken en dat dit weloverwogen zou moeten gebeuren.

materialien